SCRUM. Słowniczek - Leadership Center

SCRUM. Słowniczek

SCRUM

Metodyka SCRUM – Definicja


SCRUM – iteracyjna i przyrostowa metodyka zarządzania procesami, zaliczana do metodyk zwinnych, zgodnych z manifestem Agile. W metodyce tej rozwój produktu podzielony jest na mniejsze, trwające maksymalnie jeden miesiąc kalendarzowy iteracje, zwane sprintami następującymi bezpośrednio po sobie. Po każdym sprincie zespół pracujący nad rozwojem produktu aest w stanie dostarczyć działającą wersję produktu. Metodyka Scrum jest często stosowana podczas tworzenia i rozwijania oprogramowania, nie jest jednak ograniczony tylko do tej dziedziny. Ogólne założenia podejścia zostały zaprezentowane przez Hirotakę Takeuchiego i Ikujiro Nonakę w artykule The New Product Development Game, opublikowanym w Harvard Business Review w styczniu 1986 roku. Definicja Scruma w zastosowaniu do produkcji oprogramowania została sformalizowana przez Kena Schwabera w 1995[1].
Źródło: wikipedia.org


Z polskiego na nasze

SCRUM to metoda, która wywodzi się z tzw. metodyk zwinnych. Powstała w środowisku IT jako odpowiedź na problemy z długim czasem dostarczania systemów IT oraz częstym rozmijaniem się oczekiwań biznesu i przygotowanych rozwiązań. SCRUM to metoda wytwarzania i utrzymywania złożonych produktów dostosowana do projektów IT. Stawia na elastyczne podejście do tworzenia oprogramowania przy jednoczesnej bardzo dużej dyscyplinie pracy zespołu projektowego.

źródło: “Zarządzanie projektami krok po kroku” Mariusz Kapusta

Role w zespole wg. SCRUM

ScrumRoles

schemat źródło: cprime.com

 

SCRUM – Cechy

SCRUM cechują 3 właściwości:

 • Lekkość
 • Łatwość do zrozumienia
 • Trudność w opanowaniu

No i tu jest haczyk :). Podejście w SCRUM do wytwarzania oprogramowani i generalnie pracy w zespole jest bardzo inspirujące. Nie jest to pierwsza metoda zwinna, która została opracowana, natomiast przyjęła się dosyć mocno w IT, bo po prostu rozwiązywała sporo problemów, na które trafiały osoby pracujące w tej branży.

Nie jest to panaceum na wszystkie problemy, natomiast można przy odpowiednim podejściu zastosować rozwiązania zaproponowane w SCRUM Guide do różnych branż.

 3 filary metodyki SCRUM

SCRUM opiera się o te 3 pryncypia

 • Transparentność – czyli przepływ informacji i dostęp do niej dla wszystkich zainteresowanych osób
 • Adaptacja – nastawienie na to, że zespół będzie potrafił dostosować się do sytuacji i weźmie odpowiedzialność za swój rozwój i organizację
 • Inspekcja – stałe sprawdzanie jak nam idzie i reagowanie odpowiednio do tego (to jest możliwe, jeżeli mamy prawdziwą informację, czyli działa transparentność i będziemy chcieli się adaptować)

Tak naprawdę to dobre zasady w każdym podejściu. Bez tego popadamy w dysfunkcje i każdy projekt się położy, nie tylko informatyczny.

SCRUM – to jest o ludziach

SCRUM definiuje kilka kluczowych ról, które pozwalają się odnaleźć w rzeczywistości. Są proste i dzięki temu łatwe do zrozumienia. Ważna uwaga, to, że w SCRUM nie ma kierownika projektu to znaczy, że są zbędni!

SCRUM jest metodą wytwórczą, a nie metodą zarządzania projektami. I może nie tyle ma wady, co ograniczenia. Nie do wszystkiego w IT będzie się nadawał.

Kluczowe role w SCRUM to

 • Product Owner – odpowiada za zrozumienie biznesu, ustalanie priorytetów i doprecyzowanie co ma być wykonane. Ponieważ to on jest głównym punktem kontaktu ze światem zewnętrznym od tego jak silna jest to osoba będzie zależał efekt końcowy
 • Development Team – to ludzie zaangażowanie w realizację. Bez podziału na funkcję, bo wszyscy mają się w czuć w temat i w zależności od projektu będzie to różny skład
 • SCRUM Master – osoba, która pomaga zespołowi wdrożyć zasady SCRUM w życie. Tak naprawdę to rola, która wymaga sporej dojrzałości, zrozumienia procesu, psychologii, biznesu. Nie chodzi o radykalne przestrzeganie zasad (bo wtedy to już nie jest zwinne podejście tylko doktrynerskie 😉 ), tylko o rozwój zespołu w trakcie współpracy

SCRUM – Ograniczenia

 • SCRUM to proces wytwórczy, nie zarządzania projektami!
 • Sprawdza się przy wytwarzaniu złożonych produktów (nie tylko IT)
 • Wytwarza produkty przyrostowo, mniej przejmuje się długoterminową architekturą i strategicznym podejściem
 • Sprawdza się w zespołach do ok 9 osób (+-2). Można skalować niektóre rozwiązania, ale zaprojektowany został dla małych, zwinnych zespołów
 • Zespół musi być w 100% dedykowany do jednego projektu, co czasem jest problemem
 • Nie wystarczy do tego, żeby zakończyć z sukcesem projekt międzyfunkcyjny, w którym mamy powiązane relacje pomiędzy różnymi działami (i ludźmi oddelegowanymi tylko na część czasu do projektu)

Czy warto robić certyfikat SCRUM?

Odpowiedź znajdziesz w tym filmie


 

 

{zdj: foter.com}

Mariusz Kapusta
Mariusz Kapusta
Ekspert zarządzania projektami z ponad 17 letnim doświadczeniem, trener i przedsiębiorca. Od prawie 9 lat jest też właścicielem firmy Leadership Center. Autor książki „Zarządzanie projektami krok po kroku” i twórca metody 12 pytań, które w bardzo prosty sposób uczą zarządzania projektami. Z pasją tworzy gry symulacyjne dla managerów. Triathlonista i maratończyk. Wielbiciel Rozwoju Osobistego, czemu daje wyraz na mariuszkapusta.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *