Dla kogo jest Audyt Zarządzania Projektami?

Zarządzanie projektami jest możliwe do wdrożenia wtedy, gdy dotkniemy barier, trudności i wyzwań specyficznych dla tej jednej i niepowtarzalnej organizacji i zespołu. Pomimo tego, że zasady zarządzania są niezmienne, to kluczem jest DOPASOWANIE do osobowości organizacji. Na tę osobowość składają się aktualne rozwiązania organizacyjne, ludzie w niej pracujący, stosowane narzędzia i sposób zarządzania.

 

Możemy przepisać lek bez diagnozy, ale wtedy zdajemy się na przypadek. Dlatego proponujemy zacząć od diagnozy sytuacji, zebrania faktów i na tej podstawie rekomendowania dalszych działań. W czasie diagnozy dostają Państwo – raport na temat organizacji w kontekście zarządzania projektami oraz plan działania, który należy wykonać, aby uzyskać oczekiwane rezultaty. W czasie diagnozy szukamy silnych stron, zrozumienia co jest kluczem do sukcesu w Państwa projektach. Oraz gdzie Państwa firma ma być w przyszłości. Bo projektujemy proces, który będzie gotów na zmiany.

 

Serdecznie zapraszam do współpracy :)

4 aspekty audytu

Proces

Pierwszym aspektem oceny jest proces zarządzania projektami. Co z niego już funkcjonuje w organizacji w sposób mniej lub bardziej formalny. Jakich elementów brakuje. Skupiamy się na sprawdzeniu w jaki sposób w firmie są rozpoczynane, prowadzone i kończone projekty. Jak angażowane są zespoły między różnymi funkcjami. W jaki sposób prowadzona jest kontrola i zarządzanie wszystkimi projektami w organizacji. Na ile proces wzmacnia wyciąganie wniosków.

Ludzie

Drugi aspekt diagnozy to współpraca, komunikacja i osobowość organizacji. Na ile zespoły są przygotowane do pracy pomiędzy różnorodnymi funkcjami. Jak przebiega komunikacja. Gdzie pojawiają się bariery w podejmowaniu decyzji, przekazywania informacji. W jaki sposób zespoły radzą sobie z konfliktami i trudnymi tematami. Jaki poziom świadomości i kompetencji zarządzania projektami na poziomie świadomym i nieświadomym jest już obecny w firmie.

Narzędzia

Trzeci aspekt audytu to przegląd narzędzi z jakich korzysta się w organizacji poza nieśmiertelnym Excelem. Jakie narzędzia specjalistyczne są potrzebne do wykonywania pracy. Czy oprogramowanie, z którego korzystają pracownicy wspiera funkcje przeglądu wszystkich projektów, planowania, śledzenia postępu prac, komunikacji. Szukamy tego, co w organizacji już działa oraz jakie mogą być luki, żeby oprzeć jak najwięcej procesów o narzędzia, które ludzie już znają.

Strategia

Czwarty aspekt, ale nie najmniej ważny to informacje o firmie. Gdzie jest dzisiaj. Jak wygląda struktura organizacyjna. Jaka jest historia rozwoju firmy i dlaczego jest zorganizowana w taki sposób. Jakie zmiany organizacyjne już przechodziła. Na jakim etapie znajduje się teraz. Jakie są cele na najbliższe lata. Co to oznacza dla struktury i pracowników. Jakie w związku z tym typy projektów muszą być uruchomione. Jakie strategiczne decyzje zostały lub będą podjęte w najbliższym czasie.

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Proces

Wywiady
Pierwszy krok w diagnozie to indywidualne rozmowy z kluczowymi osobami. Nie szukamy słabych punktów na siłę, bo nie to jest celem. Wychwytujemy najważniejsze informacje pod kątem procesu, ludzi, narzędzi i strategii po to, żeby przedstawić obraz w zakresie 360 stopni. Wywiad to 1-1,5 godziny spotkania. Przeprowadzamy je z kluczowymi dla sukcesu projektów osobami.
Podsumowanie
Na postawie zebranych informacji przedstawiamy raport pokazujący silne strony, słabe strony, zagrożenia i szanse związane z zarządzaniem projektami. Analizę procesu zarządzania projektami pod kątem zarządzania portfelem projektu, rozpoczynania, planowania, zasobów, realizacji, wyciągania wniosków, utrzymania wyników oraz narzędzi. Przedstawiamy wstępną rekomendację działań.
Warsztaty
Dopełnieniem diagnozy są warsztaty z osobami uczestniczącymi w audycie. Celem warsztatów jest rozpoczęcie wdrażania rekomendacji w życie, żeby wypracować ostateczny plan działania. W zależności od rekomendacji warsztaty dotyczą różnych obszarów. Dzięki nim szybko weryfikujemy nastawienie zespołu do wdrażanych zmian i uzyskują Państwo ostateczny, realny plan działania.

Krok pierwszy – wywiady

 

W czasie wywiadów skupiamy się na znalezieniu odpowiedzi na następujące pytania:

 

 • Silne strony firmy
 • Słabe punkty firmy odnośnie projektów
 • Jakie są kluczowe kryteria oceny (KPI) na poszczególnych stanowiskach
 • Ile projektów jest realizowanych w firmie
 • Jakiego typu to projekty
 • Ile projektów realizuje wybrany dział
 • W jaki sposób rozpoczynane są projekty
 • Jak odbywa się planowanie
 • W jaki sposób zarządza się i rezerwuje zasoby dla projektu
 • Jak gromadzona jest wiedza i wyciągane wnioski

 

Zbieramy także dowody pokazujące jak te procesy są realizowane, w jakim stopniu, przy wykorzystaniu jakich narzędzi

 

Krok drugi – podsumowanie

 

Po zebraniu informacji z wywiadu przeprowadzamy analizę zebranych informacji w odniesieniu do oczekiwań firmy, aktualnej sytuacji oraz wiedzy projektowej. Nie ma dwóch takich samych organizacji, dlatego ten proces analizy nie jest liniowy. Najczęściej odkrywamy kilka wspólnych schematów dla poszczególnych działów, oraz indywidualne punkty dobrych praktyk, na których można budować dalsze rozwiązania. Celem analizy nie jest pokazanie odchyleń od globalnych standardów (bo ten najłatwiej znaleźć w każdej firmie bez robienia jakichkolwiek badań) tylko pokazanie:

 • Na jakim poziomie dojrzałości projektowej znajduje się firma
 • Gdzie znajduje się 3-5 punktów, do których warto przyłożyć dźwignię zmiany
 • Powtarzających się schematów w systemie firmy, które wspierają lub blokują zarządzanie projektami

Odkryte zależności najczęściej nie są liniowe, tylko przekrojowe, dlatego prezentujemy je w formie mapy myśli, która też jest przepisem działań na przyszłość. Na tym etapie zderzamy nasze zrozumienie organizacji z tym jak Państwo to widzą, żeby wybrać na czym skupimy się na warsztatach.

 

Krok trzeci – warsztaty

 

Warsztaty zależą od zidentyfikowanych punktów przyłożenia dźwigni zmiany. Ich celem jest rozpoczęcie procesu zmiany podejścia w organizacji oraz sprawdzenia jakie jeszcze punkty potencjalnego oporu znajdują się wewnątrz organizacji. Ujawniają się one dopiero, gdy zaczynamy działać ze zmianą. Warsztaty jednocześnie wprowadzają pierwsze kroki, jak też diagnozują, czy organizacja jest gotowa na pracę w tym momencie.

 

Najczęstsza tematyka warsztatów to:

 

 • Wypracowanie portfela projektów w organizacji
 • Zasady monitorowania i kontroli wielu projektów
 • Stworzenie zasad procesu zarządzania projektami
 • Wypracowanie szczegółów inicjowania projektu
 • Zarządzanie ryzykiem w organizacji
 • Analiza kluczowych osób w projektach, praca z klientem
 • Rola sponsora i kierownika projektu – zasady współpracy
 • Inicjowanie projektów – jak mierzyć korzyści z projektów
 • Retrospekcje – jak uczyć się na błędach

 

Dzięki temu podejściu audyt kończy się listą wniosków i zwiększeniem kompetencji zespołu oraz REALNYM PLANEM działania, który pozwala Państwu działać dalej samodzielnie lub przy naszym wsparciu.

Poznaj trenerów

Mariusz kapusta
Trener
Ekspert zarządzania projektami Mam na to dużo papierów :), np. PMP, ACP, Professional Scrum Master. Od 1998 prowadzę projekty, a od 2001 też międzynarodowe. Nie tylko papiery za mną stoją. Twórca metody KISS PM Lubię prostotę, a rozwiązania oparte na milionach formularzy nigdy się nie sprawdzały, dlatego powstało coś prostego. Autor książki "Zarządzanie projektami krok po kroku" Pisanie sprawia mi przyjemność, a w przypadku tej książki okazało się, że czytelnicy lubią co napisałem.
Magdalena Robak
Trener
Wzmacnia kompetencje liderów i jakość [współ]pracy Od 1997 roku realizuję projekty rozwojowe (indywidualne i grupowe) ukierunkowanie na wzmocnienie kompetencji liderów i pracowników w trójkącie troski o wyniki, procesy i relacje w zespołach. By wszyscy świadomie i efektywnie realizowali swoją rolę. Asesor doskonałości zarządzania projektami Od 2015 roku m. in. w ramach IPMA Polish Project Excellence Award prowadzę ocenę doskonałości zarządzania projektami w oparciu o IPMA Project Excellence Model. Jestem także Członkiem Rady Mazowieckiej Grupy Regionalnej promującym Model w ramach działań MGR. Stosuje podejście systemowe By zmiana jednego elementu była skuteczna (człowiek) – musimy stworzyć odpowiednie warunki. Dlatego wspólnie analizujemy niezbędną zmianę w pozostałych elementach: procesy, standardy, narzędzia, przełożeni, ...

Kontakt

Napisz do nas

Jeżeli coś Cię zainteresowało i wydaje Ci się, że jest szansa na to, że możemy zrobić coś wspólnie to daj nam znać, wypełniając formularz.

Lokalizacja

icon Twarda 44, 00-831 Warszawa
+48 507 548 922 biuro@leadership-center.pl

  Imię*
  Nazwisko
  Email*
  Numer telefonu
  Temat wiadomości*
  Twoja wiadomość*

  Lokalizacja

  icon Twarda 44, 00-831 Warszawa
  +48 507 548 922 biuro@leadership-center.pl

  Należymy do

  Leadership Center jest członkiem Polskiej Izby Firm Szkoleniowych - największej organizacji zrzeszającej firmy szkoleniowe i doradcze w Polsce. Stanowi to potwierdzenie stosowania przez Leadership Center Kodeksu Dobrych Praktyk PIFS, który jest wspólnym mianownikiem jakościowym członków PIFS.

  Zaufali nam