Szkolenie "Zarządzanie projektami - Fundament" - Leadership Center
 

Szkolenie "Zarządzanie projektami Fundament"

Dla kogo jest to szkolenie?

Podczas szkoleń z zarządzania projektami , które organizowaliśmy przez wiele lat zbieraliśmy opinie uczestników na temat ich potrzeb. Okazało się, że najczęściej chcieli oni po prostu szybko i skutecznie poznać najlepsze praktyki zarządzania projektami bez zbędnej biurokracji. Bardzo często uczestnicy informowali też, że mają już pewną wiedzę na temat zarządzania projektami ale nie potrafią sami jej sobie „poukładać” w jedną całość. Szkolenie powstało z myślą o spełnieniu właśnie tych dwóch najczęściej powtarzających się wśród uczestników szkoleń potrzeb.

 • Szybko i skutecznie poznasz najlepsze praktyki zarządzania projektami
 • Usystematyzujesz swoją wiedzę
 • Ujednolicisz standardy zarządzania projektami w firmie

Program szkolenia z zarządzania projektami uwzględnia najlepsze praktyki z uznanych standardów i metodyk (PMBOK®, Prince 2, SCRUM) gotowe do zastosowania od zaraz.

Szkolenie zostało zaprojektowane w taki sposób, aby mogło być jak najlepiej dostosowane do potrzeb uczestników. W zależności od zakresu odpowiedzialności, wiedzy i doświadczenia zawodowego modyfikujemy zakres i trudność realizowanego w trakcie szkolenia studium przypadku. Szkolenie bardzo dobrze sprawdza się dla:

 • Managerów i kierowników funkcyjnych, którzy zarządzają projektami lub nadzorują kierowników projektów
 • Kierowników projektów, którzy zaczynają pracę na tym stanowisku lub wkrótce obejmą taką odpowiedzialność
 • Kadry zarządzającej, nadzorującej realizację projektów w organizacji

Czego nauczysz się na szkoleniu zarządzania projektami?

 

Nauczysz się właściwego planowania projektu i jego wszystkich etapów

To bardzo ważne aby nauczyć się właściwego planowania wszystkich etapów projektu, bez dobrego planu nie ma dobrego działania. Uczymy więc solidnych podstaw od których należy zacząć każdy projekt
 

Dowiesz się jak pracować nad kilkoma projektami jednocześnie

Praca nad kilkoma projektami jednocześnie to koszmar bardzo wielu pracowników. My staramy się oswoić zarządzanie projektami do tego stopnia, aby praca nad kilkoma projektami równocześnie nie była już koszmarem a ciekawym wyzwaniem
 

Dopasujesz narzędzia zarządzania projektami do specyfiki pracy

Pracownicy różnych firma mają różną specyfikę pracy. Rozumiemy to i wiemy jak ważne jest dopasowanie narzędzi do konkretnych potrzeb i stylu pracy. Wiemy, że to co sprawdzi się u jednych, będzie zupełne nieprzydatne dla innych
 

Nauczysz się technik monitorowania i sterowania projektem.

Uczymy nie tylko jak planować ale i sprawnie sterować projektem ale także w jaki sposób efektywnie go monitorować. Bez monitorowania nie wiadomo, co jest tak naprawdę zrobione a co nie.

Korzyści ze szkolenia dla uczestników i organizacji

 • Zwiększona samodzielność uczestników szkolenia
 • Poprawiona kontrola nad realizowanymi zadaniami
 • Skrócenie czasu i ograniczenie kosztów realizowanych projektów
 • Narzędzia zarządzania projektami dopasowane do organizacji
 • Raport efektywności szkolenia i dokładna analiza potrzeb
 • Solidna, sprawdzona wiedza nt. procesu zarządzania projektami
 • Poprawione umiejętności planowania projektów i pracy własnej
 • Znajomość narzędzi planowania i kontrolowania projektu
 • Umiejętność organizacji pracy nad wieloma projektami
 • Poprawione umiejętności przewidywania i rozwiązywania problemów
 

Zainteresowany szkoleniem otwartym?

Chcesz takie szkolenie dla Twojego zespołu?

Dzień 1


1. Wprowadzenie do zarządzania projektami
a. „Pierwsza strona” – ćwiczenie wprowadzające w tematykę zarządzania projektami
b. Największe problemy w zarządzaniu projektami
c. Najlepsze praktyki w realizacji projektów

2. Podstawy zarządzania projektami
a. Podstawowe pojęcia
b. Cykl życia projektu i cykl zarządzania projektem
c. Rozpoczęcie i planowanie projektu
d. Co powinien zawierać plan projektu? e. Zarządzanie czasem w projekcie – tworzenie realistycznego harmonogramu
f. Ćwiczenie: stworzenie planu projektu (WBS, harmonogram)

3. Jak znaleźć czas na projekt i radzić sobie z problemami w czasie realizacji
a. Jak tworzyć indywidualny plan działania odporny na zmiany w organizacji
b. Ustalanie priorytetów dla wielu projektów
c. Ćwiczenie: stworzenie indywidualnej mapy projektów i priorytetów dla ich realizacji

4. Planowanie projektu przez uczestników
a. Każdy z uczestników korzystając z poznanych narzędzi rozpoczyna tworzenie planu realizowanego projektu
b. Trener przekazuje informacje zwrotne i ukierunkowuje uczestników

5. Podsumowanie szkolenia
a. Wybór kluczowych technik do praktycznego zastosowania na co dzień
b. Indywidualny plan działania i ustalenie pracy domowej

Dzień 2

  1. Podstawy zarządzania projektami
  a. Zarządzanie ryzykiem w projekcie – określenie szans i zagrożeń dla projektu oraz tworzenie planu działania w związku z nimi
  b. Ćwiczenie: stworzenie planu projektu (WBS, harmonogram, odpowiedzialność, ryzyko)

  2. Angażowanie kluczowych osób w projekt
  a. Kluczowe osoby zaangażowanie w projekt - Rejestr interesariuszy
  b. Określanie potrzeb i angażowanie kluczowych osób
  c. Motywowanie zespołu projektowego
  d. Egzekwowanie wyników
  e. Rozwiązywanie konfliktów w projekcie
  f. Praktyczna asertywność, czyli jak dbać o relacje i być skutecznym
  g. Ćwiczenie: stworzenie strategii angażowania kluczowych osób w projekcie

  3. Jak znaleźć czas na projekt i radzić sobie z problemami w czasie realizacji
  a. Przegląd kluczowych technik zarządzania czasem
  b. Efektywność indywidualna – planowanie pracy własnej, radzenie sobie z „wrzutkami”, co robić w razie zmiany priorytetów i obciążenia pracą
  c. Jak jeść żaby, czyli radzić sobie z zadaniami, których nikomu nie chce się robić
  d. Efektywność zespołowa – zasady efektywnej pracy w zespole, spotkania i efektywne maile

  4. Podsumowanie szkolenia

Zainteresowany szkoleniem otwartym?

Chcesz takie szkolenie dla Twojego zespołu?

 • Kiedy?

  22-23.10.2019
 • Gdzie?

  Szczecin
 • Za ile?

  2460 zł

Trener

PRZEMEK LISEK

Trener


Z wykształcenia ekonomista i logistyk Wyróżnia go zarówno doświadczenie w zakresie samodzielnego prowadzenia projektów, głównie z obszaru marketingu, zmian organizacyjnych i sprzedaży, jak również z racji pełnienia funkcji zarządczych w spółce prawa handlowego występowanie w roli sponsora projektów, w tym projektów z obszaru IT i restrukturyzacji przedsiębiorstwa.

Trener i konsultant Posiada ponad piętnastoletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń i programów rozwojowych dla liderów projektów praktycznie we wszystkich branżach. Wykładowca i wieloletni opiekun merytoryczny na studiach podyplomowych w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu w Gdyni oraz Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku. Przygotował skutecznie do międzynarodowych certyfikacji IPMA L-D, L-C oraz PMI PMP ponad 700 osób.

Certyfikaty: Agile PM Foundation, IPMA L-D, PRINCE2 Practitioner

Zainteresowany szkoleniem otwartym?

Chcesz takie szkolenie dla Twojego zespołu?

Zaufali nam

Opinie o szkoleniu zarządzania projektami

 • Dzięki programowi poprawiła się komunikacja w zespole, nauczyliśmy się lepiej wykorzystywać nasze silne strony oraz zintensyfikowaliśmy dzielenie się wiedzą. Zmieniliśmy nasz sposób pracy zwiększając zaangażowanie poszczególnych członków zespołu w realizowane przez nas projekty, uzyskując tym samym lepsze rezultat. Zaczęliśmy efektywniej współpracować w ramach podzespołów i grup projektowych. Rekomendujemy Leadership Center oraz trenera Mariusza Kapustę jako rzetelnych partnerów, ze względu na wyjątkową kreatywność i zaangażowanie w przygotowanie i dostosowanie programu do naszych potrzeb, profesjonalne, nastawione na konkretny rezultat podejście oraz umiejętność przełożenia teorii na praktyczne rozwiązania.
  Kompania Piwowarska SA
 • Pan Mariusz dysponuje szeroką wiedzą i doświadczeniem w obszarach, z których szkolił. Na szczególne podkreślenie zasługuje aspekt praktyczny wiedzy i narzędzi PM oferowanych przez Pana Mariusza. Szkolenia miały czysto warsztatowy i pragmatyczny charakter. Zawierały minimum teorii, podanej w bardzo przystępny sposób. Zaproponowane uczestnikom narzędzia i techniki PM były świetnie dobrane do specyfiki i rozmiaru rzeczywistych projektów prowadzonych przez pracowników, przez co były z sukcesem wdrażane przez uczestników tuż po szkoleniach. Uczestnicy jego szkoleń podkreślali niezwykłą prostotę i skuteczność oferowanych rozwiązań.
  Presspublica Sp. z o.o.
 • Firma Leadership Center została wybrana spośród wielu dzięki wyróżniającej się dbałości o analizę potrzeb a także dzięki znajomości naszych produktów i branży. Po dogłębnej analizie potrzeb zaprojektowany został warsztat dedykowany do profilu uczestników oraz potrzeb naszej organizacji. Warsztat został przeprowadzony profesjonalnie, Pan Mariusz zyskał autorytet i zaufanie wśród uczestników jednocześnie zapewniając przyjemną i kreatywną atmosferę. Po warsztacie firma Leadership Center przeprowadziła ewaluację. Doceniamy wyjątkowe zaangażowanie i troskę o efekt. W naszej opinii firma Leadership Center jest cennym partnerem w dziedzinie szkoleń. Z pewnością możemy polecić ją innym firmom.
  Techland Sp. z o.o.
 • Dzięki interaktywnej formie oraz dostosowaniu treści realizowanego szkolenia do specyfiki firmy uczestnicy w ciągu jednego dnia byli w stanie wypracować spójny plan działania, sposoby monitorowania i kontroli swojej pracy, aby móc je od razu wdrożyć w życie. Szkolenie dało uczestnikom nie tylko konkretne narzędzia ale uświadomiło też zależności pomiędzy dobrym planowaniem a realizacją projektu. Rekomendujemy współpracę zLeadership Center jako firmę, która dostarcza profesjonalne rozwiązania w ciekawy i efektywny sposób.
  JTI Polska Sp. z o.o.
 • Rekomendujemy Leadership Center oraz trenera Mariusza Kapustę jako rzetelnych partnerów. Pan Kapusta jako praktyk podawał wiele przykładów i razem z osobami szkolącymi się analizował aktualnie występujące przypadki w naszej organizacji. Dla pracowników z długim stażem była to też dobra okazja do refleksji nad ważnymi elementami prowadzenia projektów o których na co dzień się zapomina.
  CompFort/Meridian Polska Sp. z o.o.

Zgłoś się na szkolenie


Zarezerwuj sobie miejsce na szkoleniu. Zapraszamy do kontaktu, pomożemy ocenić, co najlepiej pasuje do Twojej sytuacji i wyzwań, przed jakimi stoisz.