Szkolenie managerskie First Time Manager - Leadership Center
 

Szkolenie managerskie First Time Manager

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które obejmują lub niedawno objęły stanowisko menedżerskie i potrzebują zdobyć bądź uporządkować podstawowe umiejętności z zakresu skutecznego zarządzania zespołem. Treści szkolenia koncentrują się wokół tych obszarów działań lidera, które mają bezpośredni wpływ na kształtowanie jego autorytetu wśród podwładnych oraz budują efektywne zasady współpracy i realizacji celów z zespołem, integrując trzy obszary: Ludzie, Wyniki i Procesy.

Głównymi celami szkolenia są::

 • Nakreślenie mapy podstawowych cech i umiejętności skutecznego menedżera
 • Dostarczenie wiedzy o podstawowych obszarach działań lidera
 • Przećwiczenie umiejętności kierowania działaniami zespołu, wpływania na jakość pracy oraz zaangażowanie podwładnych oceniania rzetelności przekazywanych przez kierownika projektu informacji
 • Umożliwienie autodiagnozy własnych predyspozycji menedżerskich

Korzyści ze szkolenia dla uczestników

Zdobycie wiedzy na temat podstawowych ról i funkcji menedżera zespołu oraz narzędzi, które pomagają ich efektywne realizowanie.

Przećwiczenie umiejętności:

 • budowania autorytetu nowego szefa w zespole
 • planowania i organizowania pracy zespołu
 • podejmowania decyzji oraz delegowania zadań
 • przeprowadzania konstruktywnej oceny działań podwładnych i wspólne planowanie ich rozwoju
 • tworzenia motywującego klimatu w relacjach zawodowych
 • reagowania w sytuacjach trudnych

Chcesz takie szkolenie dla Twojego zespołu?

Zastosowane metody szkoleniowe

 
Szkolenie realizowane będzie metodą interaktywną, w której znaczny nacisk położony zostanie na pracę na doświadczeniach uczestników. Zależy nam, by uczestnicy w każdym module mieli możliwość przejścia przez cztery etapy:

Etap 1: doświadczenie
Etap 2: analizę doświadczenia
Etap 3: poznania modelu, który można zastosować
Etap 4: przełożenie modelu na praktykę (przećwiczenie lub zaplanowanie działań).

Wykorzystane tu zostaną takie techniki, jak:
• gry symulacyjne
• ćwiczenia grupowe
• praca w małych grupach
• zadania indywidualne
• odgrywanie ról
• dyskusje
• autotesty
• mini – wykłady

Chcesz takie szkolenie dla Twojego zespołu?

Zakres szkolenia

 

Czas trwania szkolenia: 3 dni

ROLE I FUNKCJE MENEDŻERSKIE

 • Menedżer na mapie powiązań w organizacji
 • Proces kierowania zespołem w praktyce
 • Pięć głównych funkcji menedżerskich: punkt widzenia menedżerów i zespołu. Przydatne narzędzia
 • Trójkąt jakości działań menedżera
 • Kluczowe style kierowania i ich wpływ na efektywność pracy zespołu w różnych sytuacjach


BUDOWANIE AUTORYTETU

 • Menedżer a lider
 • Świadomość własnej roli menedżerskiej: Model K-COW
 • Pięć poziomów autorytetu i ich wpływ na relacje menedżera z zespołem
 • Uzgadnianie reguł współpracy: Trzy sytuacje – trzy podejścia do tworzenia expose
 • Poziom partycypacji pracowników w procesie kierowania


SKUTECZNE WYDAWANIE POLECEŃ I DELEGOWANIE ZADAŃ

 • Wydawanie poleceń pracownikom na różnych poziomach dojrzałości zawodowej. Model przywództwa sytuacyjnego – wytyczne dla menedżerów na poziomie ludzi i zespołu
 • Wydawanie poleceń a delegowanie
 • Proces i obszary delegowania zadań pracownikom
 • Analiza własnych zadań w kontekście poszukiwania przestrzeni do partycypacji pracowników


INFORMACJE ZWROTNE W KIEROWANIU ZESPOŁEM

 • Obszary oraz narzędzia monitorowania pracy pracowników
 • Pozytywne i negatywne informacje zwrotne: Ukierunkowywanie działań i motywacja
 • Reguły udzielania motywujących informacji zwrotnych
 • Coachingowa informacja zwrotna: Model STAR i GOLD w praktyce


KOMUNIKACJA MENEDŻERSKA W SYTUACJACH TRUDNYCH

 • Przekazywanie trudnych informacji pracownikom: Efekt Spence’a
 • Różne twarze demotywacji i sposoby rozmowy
 • Rozmowy korygująco-dyscyplinujące
 • Sytuacje uderzające w autorytet menedżera: Elementy postawy i komunikacji asertywnej


EWALUACJA I ZAKOŃCZENE

 • Moja misja w roli menedżera

Chcesz takie szkolenie dla Twojego zespołu?

 • Kiedy?

  W terminie ustalonym indywidualnie
 • Gdzie?

  Miejsce wybrane przez Ciebie
 • Za ile?

  Zapytaj o ofertę dla siebie

Trener

MAGDALENA ROBAK


Ekspert zarządzania zespołem – W zarządzaniu projektami to lubię najbardziej. Procedury są bardzo pomocne, ale bez nich projekty też się dzieją. Bez ludzi już nie bardzo.

Uwielbia proste i skuteczne narzędzia – Ludzie są na tyle różnorodni, że wystarczy komplikacji. Najskuteczniejsze są proste narzędzia, bo nie ma czasu na te skomplikowane.

Niestrudzona we wspieraniu talentów – Wiele osób jest awansowanych na stanowisko managera dlatego, że sprawdziły się na stanowisku technicznym. Pomagam im wzmocnić tą "drugą nóżkę" - koncentrację na człowieku i zespole.

Chcesz takie szkolenie dla Twojego zespołu?

Zaufali nam

 • Zarządzanie Projektami HR to było szkolenie, którego szukałam. Dopasowane rozwiązania do specyfiki pracy w HR. 2 dni dawki wiedzy i praktyki, które wykorzystuję w obecnej pracy. Język projektowy bardzo pomocny. Korzystam też ze strategicznych wskazówek od Mariusza Kapusty (kto ma budżet, jak eliminować zadania, których nie wykonamy i z jakimi argumentami pójść by osiągnąć cel). Nie mówiąc już o podstawach projektów jak harmonogram, którym posługuję się w bieżącej pracy - nie tylko w ramach projektu, ale też po to by zobrazować toczące się procesy, zadania i ich deadline'y. Myślę, że większość HR-owców wyniesie wartość dodaną z tego szkolenia - pomaga porozumiewać się z biznesem i lepiej rozumieć ich język. Szczególnie jeśli pracuje się z grupami projektowymi. Nawet jeśli na co dzień nie prowadzisz swoich projektów, ale uczestniczysz w grupach projektowych - również skorzystasz z tego szkolenia. Będziesz bardziej świadomym uczestnikiem projektu, który może wnieść więcej wartości dodanej rozumiejąc specyfikę pracy projektowej.  
  Monika Jaśkielewicz HR Business Partner
  ATM S.A. (Atman)
 • Szkolenie ,,Zarządzanie Projektami HR” zorganizowane przez Akademię Leona Koźmińskiego -prowadzone przez Pana Mariusza Kapusta przyniosło pozytywne zmiany w naszej firmie. Szkolenie, a tym samym stosowana metoda 12 pytań KISS PM ™ bardzo pomogła naszej firmie w realizacji zamierzonego celu – pozwalając zauważyć istotne elementy, które wcześniej nie były widoczne. Ważne w szkoleniu jest indywidualne podejście prowadzącego, który słucha problemu danej firmy i pomaga znaleźć sposób rozwiązania. Profesjonalne i indywidualne podejście Pana Mariusza pozwala nam zarekomendować szkolenie z Zarządzania Projektami HR.  
  Sylwia Chałupczyńska Project Manager
  MasterHR Sp. z o.o.
 • Kiedy człowiek uczy się zarządzać projektami po prostu je robiąc, gromadzi wiele informacji i umiejętności, jednak brakuje mu czasu aby je ułożyć i nadać im strukturę. Szkolenie, na którym byłam (Zarządzanie Projektami HR) dało mi czas na refleksję nad tym co już wiem, a czego nie – pozwoliło na usystematyzowanie wiedzy i nadało jej większy sens. Uświadomiło, że dobry Project Manager czasami powinien zadać niewygodne pytania i czasami „zabić projekt” dla dobra organizacji. Nie wygra tym plebiscytu popularności ale zaoszczędzi organizacji wielu niepotrzebnych działań i inwestycji. Sztuka project managementu to nie tylko „robienie” projektów ale także odwaga aby ich nie „robić”.  
  IKEA Business Service Center Sp. z o.o.
 • Godny uznania jest sposób współpracy z nami jako klientem. Pomimo, że wiele etapów w naszym projekcie budowania standardu prowadziliśmy sami, byliśmy w ciągłym kontakcie z trenerem, który nas wspierał i mobilizował do kolejnych kroków. Widać dążenie do tego, aby klient był zadowolony oraz do tego, aby robić to, co jest w danym momencie najbardziej rozsądnym rozwiązaniem, a nie chęć sprzedania zadowolonemu klientowi „przyt okazji” kolejnych swoich produktów. Podoba nam się elastyczność ale też kreatywność i dążenie do rozwoju Leadership Center (np. e-learningowy kurs „12 pytań”). Z przekonaniem polecam Pana Mariusza Kapustę i firmę Leadership Center jako wartościowego partnera we współpracy w zakresie zarządzania projektami.
  Constantia Teich Poland Sp. z o.o.
 • Metodyka prowadzenia szkolenia, zastosowane formy warsztatowe, dyskusje, prace w podgrupach czy gry symulacyjne spotkały się z dużym uznaniem uczestników szkolenia.  Jesteśmy bardzo zadowoleni ze współpracy z Panią Magdaleną Robak i zespołem Leadership Center. Pani Magdalena posiada ogromną wiedzę dotyczącą umiejętności kierowania zespołem i potrafi przekazać ją w przystępny i ciekawy sposób. Z przekonaniem polecamy Panią Magdalenę Robak oraz firmę Leadership Center jako wartościowego partnera we współpracy w zakresie szkoleń.
  Dakoma Sp. z o.o.

Zgłoś się na szkolenie


Zarezerwuj sobie miejsce na szkoleniu. Zapraszamy do kontaktu, pomożemy ocenić, co najlepiej pasuje do Twojej sytuacji i wyzwań, przed jakimi stoisz.