Testowy title

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które obejmują lub niedawno objęły stanowisko menedżerskie i potrzebują zdobyć bądź uporządkować podstawowe umiejętności z zakresu skutecznego zarządzania zespołem. Treści szkolenia koncentrują się wokół tych obszarów działań lidera, które mają bezpośredni wpływ na kształtowanie jego autorytetu wśród podwładnych oraz budują efektywne zasady współpracy i realizacji celów z zespołem, integrując trzy obszary: Ludzie, Wyniki i Procesy.

 

Głównymi celami szkolenia są::

 

 • Nakreślenie mapy podstawowych cech i umiejętności skutecznego menedżera
 • Dostarczenie wiedzy o podstawowych obszarach działań lidera
 • Przećwiczenie umiejętności kierowania działaniami zespołu, wpływania na jakość pracy oraz zaangażowanie podwładnych oceniania rzetelności przekazywanych przez kierownika projektu informacji
 • Umożliwienie autodiagnozy własnych predyspozycji menedżerskich


Zapisz się!

Korzyści ze szkolenia dla uczestników

Zdobycie wiedzy na temat podstawowych ról i funkcji menedżera zespołu oraz narzędzi, które pomagają ich efektywne realizowanie.

 • budowania autorytetu nowego szefa w zespole
 • przeprowadzania konstruktywnej oceny działań podwładnych i wspólne planowanie ich rozwoju
 • planowania i organizowania pracy zespołu
 • tworzenia motywującego klimatu w relacjach zawodowych
 • podejmowania decyzji oraz delegowania zadań
 • reagowania w sytuacjach trudnych

Zainteresowany szkoleniem otwartym?
Chcesz takie szkolenie dla Twojego zespołu?

Zastosowane metody szkoleniowe

Szkolenie realizowane będzie metodą interaktywną, w której znaczny nacisk położony zostanie na pracę na doświadczeniach uczestników. Zależy nam, by uczestnicy w każdym module mieli możliwość przejścia przez cztery etapy:

 

Etap 1: doświadczenie
Etap 2: analizę doświadczenia
Etap 3: poznania modelu, który można zastosować
Etap 4: przełożenie modelu na praktykę (przećwiczenie lub zaplanowanie działań).

 

Wykorzystane tu zostaną takie techniki, jak:

 • gry symulacyjne
 • ćwiczenia grupowe
 • praca w małych grupach
 • zadania indywidualne
 • odgrywanie ról
 • dyskusje
 • autotesty
 • mini – wykłady

Zakres szkolenia

Czas trwania szkolenia: 3 dni

 

ROLE I FUNKCJE MENEDŻERSKIE

 • Menedżer na mapie powiązań w organizacji
 • Proces kierowania zespołem w praktyce
 • Pięć głównych funkcji menedżerskich: punkt widzenia menedżerów i zespołu. Przydatne narzędzia
 • Trójkąt jakości działań menedżera
 • Kluczowe style kierowania i ich wpływ na efektywność pracy zespołu w różnych sytuacjach

BUDOWANIE AUTORYTETU

 • Menedżer a lider
 • Świadomość własnej roli menedżerskiej: Model K-COW
 • Pięć poziomów autorytetu i ich wpływ na relacje menedżera z zespołem
 • Uzgadnianie reguł współpracy: Trzy sytuacje – trzy podejścia do tworzenia expose
 • Poziom partycypacji pracowników w procesie kierowania

 

SKUTECZNE WYDAWANIE POLECEŃ I DELEGOWANIE ZADAŃ

 • Wydawanie poleceń pracownikom na różnych poziomach dojrzałości zawodowej. Model przywództwa sytuacyjnego – wytyczne dla menedżerów na poziomie ludzi i zespołu
 • Wydawanie poleceń a delegowanie
 • Proces i obszary delegowania zadań pracownikom
 • Analiza własnych zadań w kontekście poszukiwania przestrzeni do partycypacji pracowników

INFORMACJE ZWROTNE W KIEROWANIU ZESPOŁEM

 • Obszary oraz narzędzia monitorowania pracy pracowników
 • Pozytywne i negatywne informacje zwrotne: Ukierunkowywanie działań i motywacja
 • Reguły udzielania motywujących informacji zwrotnych
 • Coachingowa informacja zwrotna: Model STAR i GOLD w praktyce

KOMUNIKACJA MENEDŻERSKA W SYTUACJACH TRUDNYCH

 • Przekazywanie trudnych informacji pracownikom: Efekt Spence’a
 • Różne twarze demotywacji i sposoby rozmowy
 • Rozmowy korygująco-dyscyplinujące
 • Sytuacje uderzające w autorytet menedżera: Elementy postawy i komunikacji asertywnej

 

EWALUACJA I ZAKOŃCZENE

 • Moja misja w roli menedżera

Termin i lokalizacja szkolenia

Kiedy?
W terminie ustalonym indywidualnie
Gdzie?
Miejsce wybrane przez Ciebie
Za ile?
Zapytaj o ofertę dla siebie

Trener

Magdalena Robak
Trener
Wykładowca, przedsiębiorca i wynalazca
W zarządzaniu projektami to lubię najbardziej. Procedury są bardzo pomocne, ale bez nich projekty też się dzieją. Bez ludzi już nie bardzo.

Uwielbia proste i skuteczne narzędzia
Ludzie są na tyle różnorodni, że wystarczy komplikacji. Najskuteczniejsze są proste narzędzia, bo nie ma czasu na te skomplikowane.

Niestrudzona we wspieraniu talentów
Wiele osób jest awansowanych na stanowisko managera dlatego, że sprawdziły się na stanowisku technicznym. Pomagam im wzmocnić tą "drugą nóżkę" - koncentrację na człowieku i zespole.

Kontakt

Napisz do nas

Jeżeli coś Cię zainteresowało i wydaje Ci się, że jest szansa na to, że możemy zrobić coś wspólnie to daj nam znać, wypełniając formularz.

Lokalizacja

icon ul. Madalińskiego 21/38 Warszawa
+48 797 590 887 biuro@leadership-center.pl
Imię*
Nazwisko

Email*
Numer telefonu

Temat wiadomości*
Twoja wiadomość*

Lokalizacja

icon ul. Madalińskiego 21/38 Warszawa
+48 797 590 887 biuro@leadership-center.pl

Opinie o nas

Metodyka prowadzenia szkolenia, zastosowane formy warsztatowe, dyskusje, prace w podgrupach czy gry symulacyjne spotkały się z dużym uznaniem uczestników szkolenia.  Jesteśmy bardzo zadowoleni ze współpracy z Panią Magdaleną Robak i zespołem Leadership Center. Pani Magdalena posiada ogromną wiedzę dotyczącą umiejętności kierowania zespołem i potrafi przekazać ją w przystępny i ciekawy sposób. Z przekonaniem polecamy Panią Magdalenę Robak oraz firmę Leadership Center jako wartościowego partnera we współpracy w zakresie szkoleń.

Dakoma Sp. z o.o.

Godny uznania jest sposób współpracy z nami jako klientem. Pomimo, że wiele etapów w naszym projekcie budowania standardu prowadziliśmy sami, byliśmy w ciągłym kontakcie z trenerem, który nas wspierał i mobilizował do kolejnych kroków. Widać dążenie do tego, aby klient był zadowolony oraz do tego, aby robić to, co jest w danym momencie najbardziej rozsądnym rozwiązaniem, a nie chęć sprzedania zadowolonemu klientowi „przyt okazji” kolejnych swoich produktów. Podoba nam się elastyczność ale też kreatywność i dążenie do rozwoju Leadership Center (np. e-learningowy kurs „12 pytań”). Z przekonaniem polecam Pana Mariusza Kapustę i firmę Leadership Center jako wartościowego partnera we współpracy w zakresie zarządzania projektami.

Constantia Teich Poland Sp. z o.o.

Zaufali nam