Szkolenie Zarządzanie Zespołem Projektowym - Leadership Center
 

Szkolenie Zarządzanie Zespołem Projektowym


Szkolenie koncentruje się na pogłębieniu umiejętności skutecznego kierowania zespołem, poprzez doskonalenie kompetencji menedżerskich w trzech obszarach skuteczności zespołu: Funkcje zadania, Funkcje związane z utrzymaniem zespołu oraz Funkcje związane z poszczególnymi członkami zespołu (zgodnie z modelem przywództwa ukierunkowanego na działanie).

Warsztaty mają na celu usprawnienie działań uczestników poprzez:

- Przećwiczenie i pogłębienie umiejętności budowania środowiska pracy sprzyjającego motywacji wewnętrznej podwładnych
- Pogłębienie umiejętności skutecznego, motywującego komunikowania się z pracownikami (w tym w obszarze kontroli oraz utrzymania dyscypliny)
- Usprawnienie metod budowania efektywnego zespołu

Zastosowane metody szkoleniowe

 
Przed realizacją warsztatów proponujemy przeprowadzenie wśród Uczestników e-badania potrzeb, dzięki któremu:

 • Dopasujemy szczegółowy zakres spotkania do potrzeb i oczekiwań Uczestników
 • Pozyskamy case study, na podstawie których opracowane zostaną anonimowe przykłady i ćwiczenia
Po szkoleniu Uczestnicy otrzymają zdjęcia plakatów, wypracowanych w trakcie warsztatu.

Stosowane metody szkoleniowe:

 • Analizy case study
 • Prace grupowe i indywidualne
 • Dyskusje moderowane
 • Testy autodiagnostyczne
 • Symulacje
 • Scenki "akwarium"


Chcesz takie szkolenie dla Twojego zespołu?

Zakres programu

 

Czas trwania szkolenia: 2 dni (16 godzin)

Pogłębienie umiejętności skutecznego kierowania zespołem, poprzez doskonalenie kompetencji menedżerskich w trzech obszarach skuteczności zespołu: Funkcje zadania, Funkcje związane z utrzymaniem zespołu oraz Funkcje związane z poszczególnymi członkami zespołu (zgodnie z modelem przywództwa ukierunkowanego na działanie).

1. Kierowanie zespołem – co to tak na prawdę oznacza?
Metody pracy: Gra symulacyjna, praca grupowa, dyskusja moderowana

• Proces kierowania zespołem w praktyce
• Pięć głównych funkcji kierownika projektu: punkt widzenia menedżerów i zespołu
• Co oznacza skuteczne realizowanie funkcji menedżera?
• Trójkąt sukcesu zespołu: Wyniki – Procesy – Ludzie
• Efektywny zespół i efektywny pracownik: Kryteria
• Wyzwanie lidera: Integracja potrzeb związanych z zadaniem, zespołem i jednostką • Budowanie reguł współpracy wspierających osiąganie celów zespołu: Kick-off zadań i Expose menedżera


2. Praktyczne aspekty sterowania procesem pracy podwładnych
Odgrywanie ról, dyskusja moderowana, praca grupowa

• Wydawanie poleceń pracownikom na różnych poziomach dojrzałości zawodowej
• Model przywództwa sytuacyjnego – wytyczne dla menedżerów na poziomie ludzi i zespołu
• Preferowany styl przewodzenia i jego elastyczność: Autoanaliza
• Proces i obszary delegowania zadań pracownikom
• Dopasowanie komunikacyjne, jako metoda zwiększania siły wpływu menedżera
• Styl komunikacyjny przełożonego: Szanse i zagrożenia dla zespołu (Autoanaliza)

3. Kontrola pracy i informacje zwrotne w kierowaniu zespołem
Metody pracy: Praca grupowa, odgrywanie ról, dyskusja moderowana

• Monitorowanie i ocena pracy zespołu pod kątem kryteriów efektywności
• Pozytywne i negatywne informacje zwrotne: Ukierunkowywanie działań i motywacja
• Reguły udzielania motywujących informacji zwrotnych
• Wypracowanie modelu przekazywania informacji pozytywnych i negatywnych
• Wypracowanie puli potencjalnych nagród i kar
• Przekazywanie trudnych informacji: Efekt Spence’a w praktyce

4. Sytuacje trudne w kierowaniu
Metody pracy: Odgrywanie ról, dyskusja moderowana

• Przekazywanie informacji trudnych pracownikowi i zespołowi
• 4 poziomy korekty niepożądanych zachowań
• Rozmowa korygująca: Poziom wiedzy, umiejętności i postaw
• Rozmowa dyscyplinująca: 4 kroki do korekty zachowań podwładnych
• Rozmowa z „wypalonym” pracownikiem: Analiza aspektów pracy

5. Intergracja: Nasz „dekalog” nowego lidera

Metody Ewaluacji Szkolenia

Na każdym ze etapów programu szkoleniowego mierzymy jego efektywność. W trakcie pracy z klientem naszym standardem jest następujący proces oceny efektywności szkolenia. Na potrzeby klienta dopasowujemy go do Państwa standardów

• Ankieta po szkoleniu
• Wywiad z przełożonymi po szkoleniu
• Ankieta z uczestnikami 3-4 tygodnie po szkoleniu
• Ankieta z uczestnikami 9-12 tygodni po szkoleniu
• Wywiad ze sponsorem szkolenia i przełożonymi 9-12 tygodni po szkoleniu

Chcesz takie szkolenie dla Twojego zespołu?

 • Kiedy?

  W terminie ustalonym indywidualnie
 • Gdzie?

  Miejsce wybrane przez Ciebie
 • Za ile?

  Zapytaj o ofertę dla siebie

Trener

MAGDALENA ROBAK


Ekspert zarządzania zespołem – W zarządzaniu projektami to lubię najbardziej. Procedury są bardzo pomocne, ale bez nich projekty też się dzieją. Bez ludzi już nie bardzo.

Uwielbia proste i skuteczne narzędzia – Ludzie są na tyle różnorodni, że wystarczy komplikacji. Najskuteczniejsze są proste narzędzia, bo nie ma czasu na te skomplikowane.

Niestrudzona we wspieraniu talentów – Wiele osób jest awansowanych na stanowisko managera dlatego, że sprawdziły się na stanowisku technicznym. Pomagam im wzmocnić tą "drugą nóżkę" - koncentrację na człowieku i zespole.

Chcesz takie szkolenie dla Twojego zespołu?

Zaufali nam

Zgłoś się na szkolenie


Zarezerwuj sobie miejsce na szkoleniu. Zapraszamy do kontaktu, pomożemy ocenić, co najlepiej pasuje do Twojej sytuacji i wyzwań, przed jakimi stoisz.