Mentoring Zarządzania Projektami dla Wyższej Kadry Managerskiej - Leadership Center
 

Mentoring Zarządzania Projektami
dla Wyższej Kadry Managerskiej

Program zarządzania projektami dla wyższej kadry zarządzającej „12 Pytań KISS PM® 4 Executives” powstał z realnej potrzeby. Wiele osób, które pełnią funkcje w zarządach firm w czasie swojej kariery skupiają się na rozwoju kompetencji przywódczych, a nie zarządzania projektami. I słusznie, bo jest to dziedzina bardziej operacyjna niż strategiczna.

Na pewnym poziomie potrzebny jest skondensowany, zaawansowany kurs dopasowany do osoby lidera, jego celów i organizacji, w której się znajduje. Z nastawieniem na praktyczne zastosowanie zdobytej wiedzy. Skupiamy się na szybkim uporządkowaniu wiedzy teoretycznej i modeli. Przekazaniu aktualnych trendów i oddzieleniu w nich esencji od aktualnej „mody” i marketingowych komunikatów. Dzięki temu liderzy stają się świadomymi, skutecznymi sponsorami projektów unikając pułapki nadmiernej biurokracji. Projekty są realizowane skuteczniej, zarząd otrzymuje dane potrzebne do podejmowania decyzji, a zespół pracuje z większym zaangażowaniem.

PROCES

Określenie  celów

Określenie
celów


Każdy projekt potrzebuje celu, planu i rytmu. Zaczynamy od określenia celów osoby biorącej udział w mentoringu. Czasem jest to uzupełnienie wiedzy, czasem opracowanie sposobu pracy z kierownikami projektu, innym razem przygotowanie do poprowadzenia znaczącej zmiany w firmie. Na podstawie celu powstaje plan współpracy.

Sesje doradczo-rozwojowe

Sesje doradczo-rozwojowe


Program realizujemy w cyklu kilkukilkunastu sesji trwających 1-2 godziny w zależności od materiału i aktualnych potrzeb. Zakres sesji wynika z postawionego celu, biegłości w temacie i wyzwania przed którym stoi lider. Przykładem może być tworzenie kart projektów lub nadzór nad wieloma projektami lub dobór metody zarządzania do potrzeb firmy.

Podsumowanie procesu

Podsumowanie procesu


Cykl współpracy kończy sesja podsumowująca. W jej trakcie weryfikujemy na ile zostały zrealizowane cele, na ile wypracowane narzędzia sprawdziły się w organizacji i decydujemy o kolejnych krokach lub zakończeniu tej formy współpracy. Przekazujemy też informację zwrotną na temat dalszych działań rozwojowych, które warto podjąć.

Chcesz dowiedzieć się więcej?

PRZEBIEG SESJI

  • 1

    WIEDZA
  • 2

    WARSZTAT
  • 3

    PLAN DZIAŁANIA
WIEDZA

WIEDZA

Szkolenie, dostarczenie materiałów

Każda sesja rozpoczyna się od dostarczenia wiedzy. Teorii, modelu, zasad pracy lub narzędzi, które są potrzebne do wypracowania praktycznego rozwiązania. Czas tej części jest ograniczony do niezbędnego minimum i zależy od złożoności tematu i wiedzy lidera, który bierze udział w mentoringu.

W trakcie tej części:
· Budujemy wspólne słownictwo – ze względu na wiele istniejących standardów i specyfiki branżowej czasem potrzeba ustalić, że rozumiemy się tak samo
· Aktualizujemy wiedzę na na temat zarządzania projektami – jak każda dziedzina cały czas się zmienia
· Pokazujemy nowe trendy, ciekawe modele, które mogą przydać się przy przekładaniu zarządzania projektami na poziomie strategicznym

Wraz z postępem sesji jej część poświęconej wiedzy się skraca na rzecz pracy warsztatowej.

WARSZTAT

WARSZTAT

Wypracowanie rozwiązania dopasowanego do sytuacji

Esencją każdej z sesji jest praca warsztatowa na konkretnych zagadnieniach i dopasowaniu ich do konkretnego zastosowania w firmie. Większość czasu sesji jest poświęcona na ten element.

W czasie tej części najczęściej:
· Wypracowujemy proces pracy
· Dajemy narzędzia, z których można skorzystać
· Wskazujemy elementy związane z zaangażowaniem ludzi lub barierami komunikacyjnymi
· Dopasowujemy rozwiązanie do celów, strategii i osobowości firmy

Przykładowy temat, nad którymi pracujemy z liderami to rozpoczynanie projektów:
· Określenie procesu rozpoczynania projektów, kto, co, kiedy, jak
· Dobór narzędzi – prezentacja, dokument, mail, czy tablice Kanban
· Sposób zakomunikowania nowego procesu do organizacji
· Wybór jakie projekty muszą być rozpoczynane w pełnym zakresie, a jakie w trybie uproszczonym

Przebieg sesji i wnioski pozostają w pełni do wiadomości lidera. I to on decyduje czym i w jaki sposób chce podzielić się z organizacją.

PLAN DZIALANIA

PLAN DZIALANIA

Określenie planu wdrożenia rozwiązania w życie

Podsumowaniem każdej sesji jest określenie planu działania. Co z wypracowanego rozwiązania będzie wdrożone w życie i w jaki sposób. Niektóre sesje kończą się konkretnymi narzędziami, sposobami pracy, niektóre ustanowieniem nowej zasady pracy.

Plan określa:
· Co? Kto? Kiedy?
· Jakie są zagrożenia, bariery we wdrożeniu?
· Z czego można skorzystać, żeby wdrożenie było łatwiejsze

Z naszej strony udostępniamy:
· Gotowe szablony
· Ponad 80 filmów na kanale YouTube, dzięki którym można przekazać część wiedzy do organizacji
· Książka „Zarządzanie projektami krok po kroku”
· Rekomendacje i bazową konfigurację wybranych narzędzi

Plan działania staje się też „pracą domową” do wykonania pomiędzy sesjami. To gwarantuje nam konkretne postępy pomiędzy sesjami.

Chcesz dowiedzieć się więcej?

PROGRAM: Relacje Sponsor <> Kierownik Projektu

Program zaprojektowany w celu zdefiniowanie obowiązków i zasad współpracy pomiędzy decydentem zlecającym projekt (Sponsorem) a Kierownikiem Projektu. Tylko Sponsor dysponuje zasobami, wiedzą biznesową i umiejętnościami, które pozwalają, aby projekt mógł osiągnąć założone cele.

Częstym problemem jest to, że kierownicy projektu nie potrafią przekazać sytuacji projektowej jasno i klarownie. Jednocześnie wpadają w pułapkę „przełożony ma zawsze rację” i nie potrafią rozwiązywać sytuacji konfliktowych. Nie potrafią przedstawić rekomendacji, dzięki którym zarząd może podjąć trafne decyzje.

Celem tego programu jest wypracowanie optymalnych sposobów pracy z kierownikami projektów. Zbudowanie autorytetu merytorycznego sponsora, który rozumie proces i potrafi szybko i sprawnie odkryć co jest nie tak w projekcie. Po to, żeby móc poprowadzić kierownikiem projektu do sukcesu.

6 sesji – doradczo-rozwojowych
1. Sesja określenia celów
2. Metody zarządzania projektami - przegląd, zastosowanie
3. Rola Sponsora vs. Kierownika Projektu - obowiązki, oczekiwania, interakcje
4. Rozpoczynanie projektów - dobre praktyki rozpoczynania projektów
5. Współpraca Sponsor <> Kierownik Projektu na etapie realizacji projektu
6. Podsumowanie programu

PROGRAM: Zarządzanie portfelem projektów


Program zaprojektowany w celu określenie procesu monitorowania i kontroli nad wieloma projektami jednocześnie w organizacji. W sytuacji, w której organizacja prowadzi wiele projektów jednocześnie bardzo często dochodzi do sytuacji konfliktu zasobów i niestety bardzo często nie jest on rozwiązywany w optymalny sposób.

Ponieważ brakuje informacji na temat faktycznego stanu projektów, ich priorytetów oraz jasnej struktury kierownicy projektu zaczynają konkurować o te same zasoby. Ostatecznie prowadzi to do większych opóźnień i zwiększenia kosztów niż gdyby zrealizować to kontrolując portfel wszystkich projektów.

Celem tego programu jest wypracowanie sposobu pracy z wieloma projektami w firmie i jasnego przekazywania priorytetów organizacji. Dzięki temu lider zyskuje większą kontrolę nad wszystkimi projektami i podejmuje trafniejsze decyzje biznesowe.

6 sesji – doradczo-rozwojowych
1. Sesja określenia celów
2. Cykl życia projektu – proces oparty o etapy kontrolne
3. PM Board – narzędzia do kontroli dużej ilości projektów
4. Środowisko firmy a rodzaje projektów – dopasowanie właściwych metod realizacji projektów do wyzwań
5. Sterowanie projektami – komitet sterujący i przeglądy projektów
6. Podsumowanie programu

W CZYM JESZCZE MOŻEMY CI POMÓC?

 

1. Metody zarządzania projektami – przegląd, zastosowanie

2. Rola sponsora vs. Kierownika projektu – obowiązki, oczekiwania, interakcje

3. Rozpoczynanie projektów – dobre praktyki rozpoczynania projektów

4. Współpraca Sponsor <> Kierownik Projektu na etapie realizacji projektu

5. Cykl życia projektu – proces oparty o etapy kontrolne

6. PM Board – narzędzia do kontroli dużej ilości projektów

7. Środowisko firmy a rodzaje projektów – dopasowanie właściwych metod realizacji projektów do wyzwań

8. Sterowanie projektami – komitet sterujący i przeglądy projektów

9. 5 najczęściej występujących problemów w projektach – SilenceFails

10. Konflikty w organizacji – dlaczego kierownicy projektu nie mówią prawdy

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Mentor

MARIUSZ KAPUSTA

Ekspert ds metodyki zarządzania projektami


Ekspert Zarządzania Projektami – Mam na to dużo papierów :), np. PMP, ACP, Professional Scrum Master. Od 1998 prowadzę projekty, a od 2001 też międzynarodowe. Nie tylko papiery za mną stoją.

Twórca metody KISS PM – Lubię prostotę, a rozwiązania oparte na milionach formularzy nigdy się nie sprawdzały, dlatego powstało coś prostego

Autor książki „Zarządzanie projektami krok po kroku” – Pisanie sprawia mi przyjemność, a w przypadku tej książki okazało się, że czytelnicy lubią co napisałem

Zaufali nam

Zgłoś się na szkolenie


Zarezerwuj sobie miejsce na szkoleniu. Zapraszamy do kontaktu, pomożemy ocenić, co najlepiej pasuje do Twojej sytuacji i wyzwań, przed jakimi stoisz.