Krzysztof Balczerski

Krzysztof Balczerski

Ekspert zarządzania w branży budowlanej | Trener | Wykładowca

Pełni funkcje zarządcze

 

Od 2019 roku jestem prezesem firmy Apro Construction. Jest to praca, która jest dla mnie dużym zawodowym wyzwaniem i jednocześnie daje mi ogromną satysfakcję. Na początku mojej pracy w ACON byłem odpowiedzialny za kompleksową restrukturyzację firmy: stworzenie wizji i strategii, nowych struktur organizacyjnych, systemu zarządzania, systemów informatycznych, rekrutację ludzi, tworzenie zespołów. Obecnie wraz z zespołem kierowników, inżynierów, specjalistów i pracowników fizycznych a także dużym gronem podwykonawców i dostawców realizujemy projekty mieszkaniowe, komercyjne i biurowe na terenie Torunia i Bydgoszczy. Jesteśmy firmą zarządzaną projektowo i procesowo z nastawieniem na współpracę.

 

Specjalizuje się w branży budowlanej i deweloperskiej

 

Wcześniej byłem kierownikiem projektu, inspektorem nadzoru, inżynierem kontraktu w firmie deweloperskiej Apro Investment i zajmowałem się zarządzaniem projektami deweloperskimi w branży mieszkaniowej, komercyjnej i biurowej.

 

Zawodowo interesuję się szeroko pojętym zarządzaniem a w szczególności zarządzaniem projektami. Posiadam wiedzę w zakresie metodologii zarządzania projektami PRINCE2, Agile, Scrum, PMI oraz KISS 12 pytań potwierdzoną odpowiednimi certyfikatami.

 

Jestem absolwentem programu Management w ICAN Institute, studiów podyplomowych w University of Applied Sciences Utrecht (Zarządzanie projektami w praktyce) i Szkole Głównej Handlowej (Studia menedżerskie dla deweloperów) a także Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (Zarządzanie i Marketing) Politechniki Bydgoskiej i Politechniki Warszawskiej (Budownictwo).

 

Prywatnie jestem mężem, ojcem dwójki dzieci. Interesuję się podróżami, piłką nożną i nauką języków obcych.