Polityka prywatności - Leadership Center

Administrator danych

Administratorem danych, czyli podmiotem decydującym o tym, w jakim celu oraz w jaki sposób będą przetwarzane Twoje dane jest Leadership Center Sp. zo.o. z siedzibą przy ul. Maciejowskiego 4/66, 27-600 Sandomierz.

Inspektor ochrony danych

Inspektor ochrony danych to osoba, z którą możesz się skontaktować mając pytania lub wątpliwości w zakresie przetwarzania Twoich danych przez Leadership Center Sp. zo.o. Możesz to uczynić na trzy sposoby:

1)    mailowo: inspektordanychosobowych@leadership-center.pl

2)    telefonicznie: 797590887

3)    korespondencyjnie: Leadership Center Sp. zo.o, Ul. Maciejowskiego 4/66, 27-600 Sandomierz

 

Cele i podstawy przetwarzania

Dane zbierane w trakcie korespondencji pomiędzy Tobą, a naszym serwisem będą wykorzystane wyłącznie w celu odpowiedzi na Twoje zapytanie.

Gdy kontaktujesz się z nami za pomocą strony internetowej, telefonu, poczty email, itp. przekazujesz nam swoje dane osobowe, imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, dane niezbędne do wystawienia faktur.

Przetwarzamy podane przez Ciebie dane osobowe, abyś mógł korzystać z informacji o nowościach w Centrum Wiedzy lub otrzymywanie informacji o ofercie usług Leadership Center. Wykorzystamy Twoje dane w celu wysłania Ci wspomnianych informacji drogą mailową, telefonicznie lub pocztą tradycyjną.

Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników na naszej stronie internetowej, zbierania danych demograficznych o naszych użytkownikach, lub do personalizacji zawartości naszych stron internetowych. Dane te są zbierane automatycznie o każdym użytkowniku.

Dane zbierane w trakcie korespondencji pomiędzy Tobą, a naszym serwisem będą wykorzystane wyłącznie w celu odpowiedzi na Twoje zapytanie.

 

Twoje uprawnienia

Ponieważ przetwarzamy Twoje dane, masz wobec nas prawo do:

dostępu do treści swoich danych,

sprostowania danych,

usunięcia danych,

ograniczenia przetwarzania,

przenoszenia danych,

wniesienia sprzeciwu,

cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.

Jeśli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie przez nas Twoich danych w celach marketingowych – przetwarzamy Twoje dane również w tym celu, na podstawie Twojej dobrowolnej zgody;

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych w celach marketingowych (jednak pozostanie to bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie Twojej zgody przed jej cofnięciem). Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

W przypadku wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych, zaprzestaniemy ich przetwarzania, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub dane te będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Przekazywanie danych osobowych do Państwa Trzecich

Nie będziemy sprzedawać Twoich danych ani udostępniać ich innym administratorom.

Odbiorcami Twoich danych będą wyłącznie nasi upoważnieni pracownicy, a także podwykonawcy – np. świadczący usługi wsparcia IT.

Nie będziemy przekazywali Twoich danych osobowych do Państw Trzecich, a więc państw leżących poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.