Magdalena Kowacka

Magdalena Kowacka

Menadżerka zarządzająca | Liderka projektów | Wykładowczyni | Badaczka

Od 2014 roku wykłada na uczelni wyższej prowadząc zajęcia m.in. z zarządzania projektami. Jest autorką i współautorką kilkunastu artykułów naukowych.

 

Obroniła pracę doktorską, której tematyka dotyczyła zarządzania ryzykiem w projektach budowlanych. Od 2017 roku pracuje w jednej z największych polskich organizacji charytatywnych – Stowarzyszeniu WIOSNA, w której jako Menadżerka Zarządzająca realizuje projekty o zasięgu ogólnopolskim Szlachetnej Paczki, w których działa ponad 20 000 osób!

 

Jej ‘konikiem’ jest optymalizacja procesów oraz zwinne podejście do rozwiązań.

 

Ma na swoim koncie kilkanaście zrealizowanych projektów m.in. z obszaru rekrutacji wolontariuszy, planowania szkoleń czy procesów logistycznych. Wie co to zarządzanie zmianą. Jej największe wyzwanie – realizacja projektu szkoleń stacjonarnych dla tysięcy wolontariuszy, podczas którego wybuchła pandemia. Projekt zakończony sukcesem. Każdą porażkę czy sukces traktuje jako szansę do rozwoju i nauki, dlatego chętnie podejmuje się nowych działań.

 

Z grupami szkoleniowymi pracuje przede wszystkim warsztatowo, zawsze opierając przykłady szkoleniowe na realiach biznesowych uczestników.

 

Ukończyła kurs pedagogiczny, efektywnej komunikacji w pracy i autoprezentacji; oraz szkolenia m.in. z zakresu przeciwdziałania dyskryminacji i mobbingowi, prawo autorskie w działalności uczelni, zarządzanie czasem i zasobami ludzkimi.

 

Jest absolwentką studiów licencjackich i magisterskich na kierunku Zarządzanie, Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych.