Magdalena Misiak

Magdalena Misiak

Doświadczona Trenerka | Product Owner’ka | Pasjonatka komunikacji

Jest najmłodszą trenerką Akademii Nauki. Związana z branżą IT

 

Pierwsze doświadczenie trenerskie zaczęła zdobywać mając zaledwie 18 lat. Do dziś jest najmłodszą trenerką Akademii Nauki. Od 8 lat związana z branżą IT. Na co dzień pracuje jako Product Owner oraz Platform Leader. Od 2020 prowadzi regularne spotkania poruszając takie tematy, jak komunikacja werbalna i niewerbalna; bariery komunikacyjne, asertywność, NVC, aktywne słuchanie, feedback etc.

 

Specjalizuje się w warsztatowym odkrywaniu potrzeb interesariuszy (przydatnym np. przy startupach).

 

Doradzi w tzw. fazie odkrywania (ang. discovery phase), dzięki której już na wczesnym etapie można zweryfikować pomysł. Najchętniej pracuje w podejściu zwinnym (ang. agile).

 

Wesprze w kwestiach związanych z organizacją pracy, narzędziami, pracą 1:1, motywowaniem, procesami zespołowymi, rozwiązywaniem konfliktów, rozwoju w kierunku tzw. servant leadership.

 

Absolwentka Psychologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

 

Ukończyła szkolenie STRUCTOGRAM (cztery etapy doskonalenia w zakresie rozumienia różnic indywidualnych, liderowania, motywowania, negocjacji, pracy indywidualnej oraz z grupą). Posiada certyfikat AgilePM Foundation (2018) oraz certyfikat ukończenia szkolenia z Product Ownership toolbox (CodeSprinters), oraz Strategii analitycznej i nabycia kompetencji w zakresie wyznaczania celów, dobierania metryk, KPI i narzędzi niezbędnych do wdrażania i wykorzystania analityki w produktach cyfrowych (cux.io), design thinking, techniki negocjacji (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu) i innych.